พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สถานีควบคุมไฟป่า สวนพฤกษศาสตร์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).