พบ 1 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: ด้านท่องเที่ยว ผลงานวิจัย ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สถานีคุ้มครองพันธุ์พืชป่า

กรองผลลัพธ์
  • สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ 433 recent views

    รายชื่อหน่วยงานภาคสนาม สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วยพิกัด พื้นที่ ชื่อหัวหน้า ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์
    สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 3 มิถุนายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).