ไม่พบชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: จำนวนพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า กลุ่ม: wildlife-service ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).