พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ชุมชนเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลหลากหลายประเภท รูปแบบ: SHP

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).