พบ 2 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: ไฟป่า

กรองผลลัพธ์
  • เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 266 recent views

    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
    สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 9 พฤศจิกายน 2565
  • ตำแหน่ง HotSpot รายวัน 282 recent views

    ข้อมูลแสดงตำแหน่ง HotSpot รายวันได้จากการการตรวจจับความร้อนจากระบบ MODIS จากดาวเทียม Terra และ Aqua
    สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 20 กันยายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).