พบ 1 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: รายชื่อเขตรักษาพันธุ์ส้ตว์ป่า จำนวนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รูปแบบ: XLSX PDF กลุ่ม: บริการศึกษาธรรมชาติด้านสัตว์ป่า สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).