พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attributions แท็ค: อส.อส. กลุ่ม: ไฟป่า การบริหารจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).