พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attributions แท็ค: อส.อส. ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: ไฟป่า การบริหารจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า สัตว์ป่า รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).