ไม่พบชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attributions แท็ค: อุทยานแห่งชาติ จำนวนผู้ประกอบการร้านค้า จำนวนร้านค้าในอุทยานแห่งชาติ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: tourism รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).