พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: ไฟป่า แท็ค: ไฟป่า ปัญหาไฟป่า

กรองผลลัพธ์
  • เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 338 recent views

    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
    สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 9 พฤศจิกายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).