พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: กฎหมาย ข้อมูลแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).