พบ 3 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: สถิติทางการ รูปแบบ: XLSX PDF

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).