พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ชุมชนต้นน้ำ ป่าอนุรักษ์ สสอ. หมู่บ้าน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: การบริหารจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).