พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ป่าอนุรักษ์ หมู่บ้าน ชุมชนต้นน้ำ การมีส่วนร่วม หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: การบริหารจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).