พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: สสอ. ป่าอนุรักษ์ ชุมชนต้นน้ำ การมีส่วนร่วม หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).