พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: การครอบครอง รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: สัตว์ป่า สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).