ไม่พบชุดข้อมูล

องค์กร: ict ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: XLSX แท็ค: พื้นที่ป่า

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).