พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักแผนงานและสารสนเทศ

กรองผลลัพธ์
  • งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย 6 recent views

    งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    สำนักแผนงานและสารสนเทศ 9 ธันวาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).