พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า แท็ค: Hotspot

กรองผลลัพธ์
  • ตำแหน่ง HotSpot รายวัน 152 recent views

    ข้อมูลแสดงตำแหน่ง HotSpot รายวันได้จากการการตรวจจับความร้อนจากระบบ MODIS จากดาวเทียม Terra และ Aqua
    สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 20 กันยายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).