พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า แท็ค: สัตว์ป่า สัตว์ป่าคุ้มครอง ยื่นคำขอ

กรองผลลัพธ์
  • สถานที่ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต 120 recent views

    สถานที่สำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด
    สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า 4 ตุลาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).