พบ 2 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLSX แท็ค: อุทยานแห่งชาติ

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนพื้นที่อนุรักษ์ 30 recent views

    ข้อมูลแสดงจำนวนพื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่วนอุทยาน พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27 พฤษภาคม 2565
  • จำนวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 249 recent views

    จำนวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
    สำนักอุทยานแห่งชาติ 17 พฤศจิกายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).