พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักแผนงานและสารสนเทศ รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
  • งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย 8 recent views

    งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    สำนักแผนงานและสารสนเทศ 18 มกราคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).