พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX PDF แท็ค: สถิติการอนุญาตการค้างาช้าง

กรองผลลัพธ์
  • สถิติการอนุญาตการค้างาช้าง 3 recent views

    สถิติการขออนุญาตค้างาช้าง ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน ได้แก่ ประชาชน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ...
    กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 20 พฤษภาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).