พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX PDF ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: สถิติทางการ แท็ค: จำนวนพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).