พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XLSX แท็ค: เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนรุกขชาติ

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนพื้นที่อนุรักษ์ 69 recent views

    ข้อมูลแสดงจำนวนพื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่วนอุทยาน พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).