พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: การมีส่วนร่วม หมู่บ้าน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).