พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถิติทางการ แท็ค: ค่าเปรียบเทียบปรับ SDG12.b

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).