พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ชุมชนต้นน้ำ การมีส่วนร่วม กลุ่ม: การบริหารจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).