ไม่พบชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: สัตว์ป่า กฎหมายป่าไม้ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: forest-area รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).