ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ SHP
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บ้าน/ที่อยู่อาศัย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 พฤษภาคม 2565
สร้างในระบบเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565