พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ความหลากหลายทางชีวภาพ สถิติทางการ แท็ค: พื้นที่เกิดไฟป่า พื้นที่ถูกไฟไหม้ การดับไฟป่า

กรองผลลัพธ์