พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถิติทางการ แท็ค: พื้นที่ถูกไฟไหม้ พื้นที่ป่า

กรองผลลัพธ์