พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถิติทางการ แท็ค: พื้นที่เกิดไฟป่า พื้นที่ป่าอนุรักษ์ หมอกควัน พื้นที่ไฟไหม้

กรองผลลัพธ์