พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: ความหลากหลายทางชีวภาพ แท็ค: พื้นที่เกิดไฟป่า พื้นที่ถูกไฟไหม้ พื้นที่ป่า

กรองผลลัพธ์