พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: สถิติทางการ แท็ค: พื้นที่เกิดไฟป่า หมอกควัน

กรองผลลัพธ์