พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: พื้นที่เกิดไฟป่า พื้นที่ไฟไหม้ ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

กรองผลลัพธ์