พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กลุ่ม: ไฟป่า แท็ค: พื้นที่ถูกไฟไหม้ สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรองผลลัพธ์