พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า แท็ค: พื้นที่เกิดไฟป่า กลุ่ม: สถิติทางการ สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์