พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กลุ่ม: สถิติทางการ รูปแบบ: XLSX แท็ค: ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

กรองผลลัพธ์