พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า รูปแบบ: XLSX แท็ค: ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่ป่า

กรองผลลัพธ์