พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: การดับไฟป่า ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

กรองผลลัพธ์