พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: ไฟป่า แท็ค: พื้นที่ถูกไฟไหม้

กรองผลลัพธ์