พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: สถิติทางการ แท็ค: พื้นที่ถูกไฟไหม้ พื้นที่ป่า

กรองผลลัพธ์