พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: ไฟป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ แท็ค: พื้นที่ป่า

กรองผลลัพธ์