พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: พื้นที่ป่า พื้นที่ไฟไหม้ การดับไฟป่า

กรองผลลัพธ์