พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า แท็ค: พื้นที่ป่า พื้นที่ไฟไหม้ พื้นที่ถูกไฟไหม้ การดับไฟป่า

กรองผลลัพธ์