พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: ความหลากหลายทางชีวภาพ แท็ค: พื้นที่เกิดไฟป่า การดับไฟป่า

กรองผลลัพธ์