พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: สถานการณ์ไฟป่า การดับไฟป่า ไฟป่า

กรองผลลัพธ์