พบ 1 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  • งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย 41 recent views

    งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    สำนักแผนงานและสารสนเทศ 2 กรกฎาคม 2565