พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: สัตว์ป่าคุ้มครอง

กรองผลลัพธ์
  • สถานที่ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต 18 recent views

    สถานที่สำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด
    สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า 21 กรกฎาคม 2565